S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

Zaoberáme sa predajom tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorá na príjem a odoslanie objednávok svojich zákazníkov potrebuje ich základné osobné údaje.

Všetky osobné údaje zákazníkov sú pre nás dôležité a preto ochrana týchto osobných údajov a ochrana súkromia zákazníkov je pre nás samozrejmá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon upravuje a dopĺňa pôvodný zákon o ochrane osobných údajov a zohľadňuje požiadavky nariadenia GDPR - General Data Protection Regulation. Účinnosť  nadobúda 25. mája 2018.

GDPR považuje za osobný údaj také informácie, ktorými možno identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobným údajom rozumieme meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo, ako aj pseudononymizované údaje, pri ktorých existuje možnosť identifikácie osoby prostredníctvom tretích osôb. Osobným údajom je aj fotografia, odtlačok prsta, nahrávka hlasu, číslo bankového účtu a lokalizačné údaje GPS. Nový zákon rozširuje okruh osobných údajov o nové typy údajov ako IP adresa alebo súbory cookies.

Nový zákon sprísňuje dôležitosť  súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý musí byť konkrétny, slobodný, informovaný a jednoznačný. Týmto Vás prosím, aby ste si dané podmienky poskytnutia svojich osobných údajov dobre prečítali a oboznámili sa s nimi, nakoľko Vaše osobné údaje chceme získať zákonne, dobrovoľne, slobodne, informovane, konkrétne a jednoznačne.

Chceme však, aby ste vedeli, že plne súhlasím s politikou GDPR a ochranu Vášho súkromia berieme seriózne a vážne.

 

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov.

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU:

 Správcom vašich osobných údajov je: Mgr. Juraja Scheinerová – Jurka, Agátová 487/28, 90045 Malinovo, IČO: 36883344, zapísaná v živnostenskom registri  Obvodným úradom Senec, Odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 406-8090.

 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

 Mgr. Juraja Scheinerová – Jurka, Agátová 487/28, 90045 Malinovo,

IČO: 36883344, zapísaná v živnostenskom registri Obvodným úradom Senec, Odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 406-8090

E-mail: info@jurka.sk

 Správca  nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich osobných údajov  pre nás dôležitá.  Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 Účelom spracúvania osobných údajov je:

-  Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.jurka.sk,  www.sashe.sk/jurka a  www.sashe.sk/jurkaArt - kde je účelom identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov, a právnych vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu  a plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne na:

- spracovanie prijatej objednávky

- spracovanie prijatej platby

- expedovanie Vami objednaného tovaru

- zaslanie priebežnej informácie o stave objednávky /potvrdenie, odoslanie./

- vrátenie tovaru resp. vrátenie kúpnej sumy

- vybavenie reklamácie

 

Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúžia  aj ako komunikačný prostriedok.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe a  je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

-  Registrácia kupujúceho na dobrovoľnej báze zaškrtnutím políčka pri objednávke / Vytvoriť registráciu do ZÁKAZNÍCKEJ SEKCIE/ alebo vyplnením údajov pri registrácii.

- Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie sú možné zasielať len registrovaným zákazníkom, samozrejme s Vašim súhlasom.

Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho nám napíše na info@jurka.sk  a z newslettra bude odhlásený  resp. vymazaný.

Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

- Vernostný program – za účelom vernostného programu prevádzkovateľa, tento súhlas udeľuje kupujúci. Kupujúci má možnosť využívať tento vernostný program iba v prípade, ak je registrovaným užívateľom.

Ak, si zákazník neželá zotrvať vo vernostnom programe, jednoducho nám napíše na info@jurka.sk a  z vernostného programu bude  odhlásený  resp. vymazaný.

Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

- Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

 

  1. REGISTRÁCIA

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.jurka.sk, www.sashe.sk/jurka a  www.sashe.sk/jurkaArt registrovať.  Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje osobné údaje, ako nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.
 

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu  10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy (týka sa to účtovných dokladov – faktúry). 

Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu platformy po troch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre potrebujeme k archivácií účtovných dokladov.

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu vernostného programu .

 

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov  v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky budú:

- Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL),

- Unihost s.r.o. (správca serverov),

- Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),

- Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727 (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti),

- SAShE s.r.o, IČO: 46036491 /prevádzkovateľ eshopového systému SAShE- sprostredkovateľ predaja/

- Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124 (prepravca zásielok),

- TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923 (prepravca zásielok)   

 

  1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Správca využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchipm poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

  

  1. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Za bezpečnosť osobných údajov zákazníkov nášho internetového obchodu zodpovedá Správca .

Správca je povinný chrániť osobné údaje zákazníkov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Prenášané údaje sú šifrované pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámime  bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

 

  1. COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako používame súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránkach  www.jurka.sk, www.sashe.sk/jurka a  www.sashe.sk/jurkaArt  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

- Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

- Prevádzkové  súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

- Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.jurka.sk, www.sashe.sk/jurka a  www.sashe.sk/jurkaArt  sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.jurka.sk, www.sashe.sk/jurka a  www.sashe.sk/jurkaArtIde napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Správca  nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie.

 

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.jurka.sk  používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním emailu na info@jurka.sk.

 

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 9.11.2018.

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje

Mgr. Juraja Scheinerová JURKA

Adresa: Agátová 487/28

PSČ: 90045 Malinovo

Email: jurkashop@gmail.com

Telefón: 0903/789134

IČO: 36883344, DIČ: 1039598637

/Na tejto adrese sa nenachádza predajňa./

NDEwODExN