S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Reklamačný poriadok

Reklamácie a záručné podmienky

 

Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky, ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok uvedených tu: 

https://www.jurka.sk/Obchodne-podmienky-a1_0.htm

 

-         Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným    

           zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 

-         Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24   

           mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby   

           (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o

           zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník

           ho stratil.

 

-         Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,   

           mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s

           výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti

           a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s

           podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo

           bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú

           taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 

-         Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak    

           chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

 

-         Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený,

           s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom          

           zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na

              https://www.jurka.sk/Reklamacny-formular-a9_0.htm

 

-         V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú   

           stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám  

           zálohovať.

 

-         Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní   

           od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto  

           lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový   

           výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania

           reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový,

           potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie..

 

-         POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

 

                 -    Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na  

                      adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným   

                      protokolom s popisom chyby výrobku.

 

                 -    V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná   

                      kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne

                      chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými

                      symbolmi.

 

                      Adresa na zasielanie reklamácií:

                      Mgr. Juraja Scheinerová – Jurka, Agátová 487/28, 90045 Malinovo

 

-           V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou,   

            dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci.

            Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady.  

            Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho

            hradí kupujúci.

 

-          Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene

            alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

 

   Informácia o alternatívnom riešení sporov - ARS

 

            Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu   

            alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na    

            predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie

            zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať

            návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.

            391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

            niektorých zákonov.

            Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je    

            napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,  

            http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname

            subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej

            republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na  

            ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

            Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na   

            riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho  

            sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke

            https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

            Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.

            Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu

            alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej

            sťažnosti.

 

 

Kontaktné údaje

Mgr. Juraja Scheinerová JURKA

Adresa: Agátová 487/28

PSČ: 90045 Malinovo

Email: jurkashop@gmail.com

Telefón: 0903/789134

IČO: 36883344, DIČ: 1039598637

/Na tejto adrese sa nenachádza predajňa./

NTc0Zj